Cena grawerowania zależy od wielkości wykonywanego graweru oraz nakładu i powtarzalności znakowanego wzoru. Przy pojedynczych sztukach koszt grawerowania zaczyna się od 60 zł - jest to cena za uruchomienie procesu (ustawienie maszyny, wysłanie projektu grawerowania, wykonanie próbki).

Przy większych nakładach cena grawerowania wynosi 60 zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy.

Dodatkowo oprócz ceny pracy maszyny grawerującej należy doliczyć koszt opracowania projektu. Projekt należy przygotować w krzywych zamkniętych w programie Crel Draw lub innym formacie nadającym się do zaimportowania przez Corel Draw. Jeśli otrzymamy projekt przygotowany zgodnie z wytycznym - dodatkowy koszt nie jest doliczany. 

Cena opracowania projektu zależy od skomplikowalności wzoru i formatu w jakim otrzymamy wzór, cena projektu do grawerowania zaczyna się od 60 zł. Przy dużych nakładach oraz dla prostych tekstów projekt wykonujemy gratis.